Provozní řád dětského hřiště BRUMBAMBULE

 •  Herna je určena pro děti ve věku 1 – 15let a je rozdělena do zón.
 • Všechny děti musí být doprovázeny dospělou osobou, která za ně plně odpovídá po celou dobu pobytu. Doprovodem se rozumí osoba starší 18 let.
 • Za případné úrazy dětí způsobené jejich nebezpečným chováním plně zodpovídá doprovázející osoba. Vedení společnosti nenese zodpovědnost za tyto úrazy.
 • Celý areál je nekuřácký a platí zákaz vstupu zvířat.
 • Do čisté zóny herny je vstup povolen pouze bez bot, z hygienických důvodů je třeba mít ponožky.
 • Konzumace jídla, pití, sladkostí, žvýkaček je v čisté zóně herny zakázána.
 • Konzumovat v zóně k tomu určené lze pouze jídlo a pití zakoupené v Brumbambule Baru, s výjimkou kojenecké stravy a potravin pro osoby se speciálními dietetickými požadavky a alergiemi.
 • Vstup do herny je zpoplatněn (viz.ceník), pro doprovod je zdarma.
 • Vstupem do herny uznávají návštěvníci provozní řád a všeobecné obchodní podmínky herny Brumbambule.
 • Prostor recepce, šatny a herny je z důvodu bezpečnosti monitorován kamerovým systémem.
 • Atrakce jsou certifikovány jako bezpečné v souladu s českými předpisy a s předpisy Evropské unie týkajícími se „atrakcí a vybavení hřišť“
 • Za bezpečnost atrakce ručí výrobce a dodavatel svými certifikáty, atrakce je kontrolována a jsou na ní prováděny pravidelné revize.
 • Personál herny je označen oděvem s logem společnosti a je vyškolen pro případ nouze.
 • Personál musí být informován o veškerých úrazech a nehodách. Je způsobilý poskytnout první pomoc.
 • Dbejte pokynů personálu a informací na tabulích na jednotlivých zónách.
 • Doporučujeme, aby děti měly oblečení s dlouhými rukávy a nohavicemi a protiskluzové ponožky.
 • Všichni, kdo vstupují do herní konstrukce, nesmí mít u sebe nebo na sobě šály, šátky, šperky, přezky nebo jiné ostré předměty. To se týká i cvočků a jiných kovových ozdob na kalhotech.
 • Návštěvník ručí při použití všech zařízení herny za škody způsobené nedbalostí nebo úmyslem nebo za škody způsobené jiným návštěvníkům.
 • Pro zajištění bezpečnosti všech dětí se nesmí v celém prostoru herny používat vlastní hračky.
 • Je zakázáno lezení po síti atrakce a lezení nahoru po skluzavkách (vně i uvnitř). U nafukovací atrakce „drak“ je dovoleno lézt dovnitř otevírací tlamou a zadní stranou potom sjíždět dolů. Platí přísný zákaz lézt na hlavu draka a jeho strany.
 • Doprovodná osoba může vstoupit s dětmi do herní konstrukce, avšak stále jako doprovod. Herní atrakce je tu prioritně hlavně pro děti, respektujte to prosím.
 • Do herny je zakázán vstup osobám trpícím nakažlivou nemocí, nevolností nebo, osobám v karanténě.
 • Návštěvníky, kteří nedodržují provozní řád, případně svým chováním ohrožují ostatní návštěvníky herny, může personál herny napomenout a po následném neuposlechnutí vykázat bez náhrady vstupného.
 • Vedení společnosti neručí za ztrátu, krádež nebo škodu na movitém majetku během pobytu v areálu.
 • Prostor pro kočárky je před recepcí herny, za volně ložené věci v kočárku nenese vedení společnosti žádnou zodpovědnost.
 • Použití parkoviště je na vlastní nebezpečí, provozovatel není povinen parkoviště střežit ani udržovat.
 • Při překročení kapacity herny je obsluha povinna z důvodu bezpečnosti nevpustit další ávštěvníky, v tomto případě počítejte s čekací dobou.
 • Fotografování pro profesionální účely nebo pro tisk je možné pouze po předchozím povolení vedení společnosti.
 • Vedení společnosti si vyhrazuje právo změnit veškeré vytištěné časy a ceny bez předchozího upozornění.

Brumbambule, provozovatel DeDeVe spol, s r.o., se sídlem Praha 10, Kazanská 102/6, IČO:25680862

Comments are closed.